Садржај

Водичи

Тема: Множење и дељење

Основе множења (врх)

Basic Multiplication Кхан Академија Амара

Introduction to multiplication (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: vsmiljkovic : 100.00%
2-и: gonadarian : 100.00%
3-и: gonadarian : 1.08%
4-и: gonadarian : 0.53%
5-и: gonadarian : 15.30%

Množenje 2: Tablica množenja Кхан Академија Амара

Uvod u tablice množenja iz 2-9. (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: tanjastroble : 100.00%
2-и: khanacademysr : 0.00%
3-и: gonadarian : 100.00%
4-и: gonadarian : 0.53%
5-и: gonadarian : 19.53%
6-и: gonadarian : 0.26%

Multiplying Whole Numbers and Applications 1 Кхан Академија Амара

U01_L3_T1_we1 Multiplying Whole Numbers and Applications 1 (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: gonadarian : 100.00%
3-и: gonadarian : 10.77%

Multiplication 3: 10,11,12 times tables Кхан Академија Амара

Multiplication 3: Learning to multiply 10, 11, and 12. (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: gonadarian : 0.52%
3-и: komisura : 10.42%
4-и: gonadarian : 17.01%
5-и: gonadarian : 0.35%

Једноцифрено дељење (врх)

Division 1 Кхан Академија Амара

Introduction to division (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: gonadarian : 0.89%
3-и: gonadarian : 0.30%
4-и: komisura : 9.20%
5-и: gonadarian : 10.98%

Представљање дељења на више начина Кхан Академија Амара

Дељење целих бројева и примена. (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: gonadarian : 100.00%
3-и: komisura : 10.81%
4-и: gonadarian : 32.43%
5-и: gonadarian : 35.14%
6-и: gonadarian : 100.00%
7-и: gonadarian : 100.00%
8-и: gonadarian : 100.00%
9-и: gonadarian : 0.00%

Почетни описни проблеми из множења и дељења (врх)

Multiplying Whole Numbers and Applications 6 Кхан Академија Амара

U01_L3_T1_we6 Multiplying Whole Numbers and Applications 6 (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: komisura : 14.29%
3-и: gonadarian : 68.57%

Вишецифрено множење (врх)

Multiplication 5: 2-digit times a 2-digit number Кхан Академија Амара

Multiplying a 2-digit number times a 2-digit number (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: komisura : 17.00%
3-и: gonadarian : 9.88%

Multiplying Whole Numbers and Applications 2 Кхан Академија Амара

U01_L3_T1_we2 Multiplying Whole Numbers and Applications 2 (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: gonadarian : 100.00%
3-и: komisura : 10.39%
4-и: gonadarian : 10.39%

Multiplication 6: Multiple Digit Numbers Кхан Академија Амара

Working our way up to multiplying multiple-digit numbers with each other (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: komisura : 4.89%
3-и: gonadarian : 6.22%

Multiplying Whole Numbers and Applications 4 Кхан Академија Амара

U01_L3_T1_we4 Multiplying Whole Numbers and Applications 4 (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: gonadarian : 100.00%
3-и: gonadarian : 48.72%

Multiplication 7: Old video giving more examples Кхан Академија Амара

2 examples of multiplying a 3 digit number times a 2 digit number. 1 example of multiplying a 3 digit number times a 3 digit number. (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: gonadarian : 26.13%
3-и: gonadarian : 30.63%
4-и: gonadarian : 76.58%
5-и: gonadarian : 3.60%
6-и: gonadarian : 13.51%

Дуууугачко дељење! (врх)

Division 2 Кхан Академија Амара

Dividing into larger numbers. Introduction to long division and remainders. (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: gonadarian : 0.61%
3-и: gonadarian : 0.61%
4-и: komisura : 13.65%
5-и: gonadarian : 10.04%
6-и: gonadarian : 0.40%

Division 3: More long division and remainder examples Кхан Академија Амара

More long division and remainder examples (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: komisura : 26.18%
3-и: komisura : 2.15%
4-и: gonadarian : 100.00%
5-и: youtube-anonymous : 42.06%
6-и: gonadarian : 100.00%
7-и: gonadarian : 0.00%
8-и: gonadarian : 2.15%
9-и: gonadarian : 97.82%
10-и: gonadarian : 1.53%
11-и: gonadarian : 42.06%

Level 4 division Кхан Академија Амара

Dividing a two digit number into a larger number (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: gonadarian : 20.54%
3-и: gonadarian : 10.81%

"Мрежасто" множење (врх)

Lattice Multiplication Кхан Академија Амара

Introduction to lattice multiplication (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: komisura : 35.33%
3-и: komisura : 1.33%
4-и: komisura : 0.67%
5-и: komisura : 0.67%
6-и: gonadarian : 14.67%

Why Lattice Multiplication Works Кхан Академија Амара

Understanding why lattice multiplication works (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: komisura : 20.47%
3-и: gonadarian : 21.05%

Дељење кроз одузимање (врх)

Partial Quotient Division Кхан Академија Амара

An alternate to traditional long division (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: gonadarian : 18.29%
3-и: gonadarian : 89.02%

Partial Quotient Method of Division 2 Кхан Академија Амара

Another example of doing long division using the partial quotient method (100.0% завршено)

Ревизије:
1-ви: gonadarian : 100.00%
2-и: gonadarian : 32.06%
3-и: gonadarian : 20.61%